Return to Unit Kurikulum

Pakej Mata Pelajaran / Pakej Kursus Pengajian 2016

MATA PELAJARAN BAGI SETIAP KELAS TINGKATAN 1, 2 DAN 3

 

Kelas Pakej Mata Pelajaran Wajib Mata Pelajaran Pengkhususan
1A/2A/3A – UIA

1B/2B/3B – USIM

Agama/

Perdagangan

 

B. Melayu, B. Inggeris,

Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, P.Islam/Moral, PSK, ICTL*

Pendidikan Seni*,

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan*

B. Arab, Kemahiran

Hidup (Perdagangan)

1C/2C/3C – UM

1D/2D/3D – UKM

 

 

Perdagangan

 

 

Kemahiran Hidup

(Perdagangan)

1E/2E/3E – UTM

1F/2F/3F – USM

1G/2G/3G – UITM

1H/2H/3H – UPM

Teknikal / ERT Kemahiran Hidup

(Teknikal/ERT)

 

MATA PELAJARAN BAGI SETIAP KELAS TINGKATAN 4 MENGIKUT

PAKEJ PENGKHUSUSAN PENSIJILAN TERBUKA

 

Kelas Pakej Mata Pelajaran Wajib Mata Pelajaran Pengkhususan
4AS 2c

PIS/Sn. Tulen

B. Melayu      B. Inggeris,

Mat. Moden   Sejarah, PSK*              PJK*

B. Arab,

Pend. Al-Quran,

P. Syariah Islamiah,

Mat. Tamb., Kimia,

Biologi,

Fizik

2d

PIS/ sastera Ikhtisas

Mat. Tamb

Sains

P. Akaun. Ekon. Asas

4ST 2a

Sn. Tulen/Tek

 

B. Melayu,    B. Inggeris

Mat. Moden    Sejarah,

PSK*              PJK*

P. Islam / P. Moral

 

 

 

Mat. Tamb.,           Fizik,

Kimia,    PSV,  Reka Cipta

4S1

 

1a

Sn. Tulen

Mat. Tambahan,    Fizik,

Kimia, Biologi, Geografi

4S2 2b

Sn.Tulen/Sas.Ikhtisas

Mat. Tambahan,    Fizik,

Kimia, Ekon. Asas,

Prinsip Akaun

4E1  

2g

Kem/Sas. Ikhtisas

 

B. Melayu, B. Inggeris,

Mat. Moden, Sains, Sejarah, P. Islam/Moral,  PSK*, PJK*

Ekonomi Asas, Perdagangan, Tasawwur
4P1 Perdagangan, PSV, Geografi
4P2 Perdagangan, PSV
4K1 Tasawwur, PSV

 

 MATA PELAJARAN BAGI SETIAP KELAS TINGKATAN 5 MENGIKUT

PAKEJ PENGKHUSUSAN PENSIJILAN TERBUKA

 

Kelas Pakej Mata Pelajaran Wajib Mata Pelajaran Pengkhususan
5AS 2c

PIS/Sn. Tulen

B. Melayu      B.Inggeris,

Mat. Moden   Sejarah, PSK*              PJK*

B. Arab,

Pend. Al-Quran,

P. Syariah Islamiah,

Mat. Tamb., Kimia,

Biologi,

Fizik

2d

PIS/ sastera Ikhtisas

Mat. Tamb

Sains

P. Akaun. Ekon. Asas

5ST 2a

Sn. Tulen/Tek

 

B. Melayu,    B. Inggeris

Mat. Moden    Sejarah,

PSK*              PJK*

P. Islam / P. Moral

 

 

 

Mat. Tamb.,           Fizik,

Kimia,    PSV,  Reka Cipta

5S1

 

1a

Sn. Tulen

Mat. Tambahan,    Fizik,

Kimia, Biologi, Geografi

5S2 2b

Sn.Tulen/Sas.Ikhtisas

Mat. Tambahan,    Fizik,

Kimia, Biologi,

Prinsip Akaun

5E1  

2g

Kem/Sas. Ikhtisas

 

B. Melayu, B. Inggeris,

Mat. Moden, Sains, Sejarah, P. Islam/Moral,  PSK*, PJK*

Ekonomi Asas, Perdagangan, Tasawwur
5P1 Perdagangan, PSV, Geografi
5P2 Perdagangan, PSV
5K1 Tasawwur, PSV

 

 MATA PELAJARAN BAGI SETIAP KELAS

TINGKATAN 6 BAWAH DAN 6 ATAS

 

Kelas Mata Pelajaran

 

6BA  

 

Pengajian Am

 

 

MUET

Matematik Kimia Biologi
6BB Fizik
6BC  

Bahasa Melayu

Ekonomi, Pengajian Perniagaan
6BD Seni Visual, Sejarah
6BE Sejarah, Geografi
6BF Pengajian Perniagaan, Seni Visual
6AS  

 

Pengajian Am

 

 

MUET

Matematik Kimia Biologi
Fizik
6AC  

Bahasa Melayu

Ekonomi, Pengajian Perniagaan
6AD Sejarah, Seni Visual
6AE Sejarah, Geografi
6AF Pengajian Perniagaan, Seni Visual

 

*  Mata Pelajaran ini mempunyai kegiatan PdP tetapi tiada Peperiksaan Awam